08-764 63 00

Detta gäller vid köp

Här hittar du information om vilka villkor som gäller vid köp på TrailerOnline.se. Om något är oklart går det alltid bra att kontakt oss via telefon eller e-post för mer information.

Tillämpning och Konsumentskydd

De här köpvillkoren ("Villkoren") är tillämpliga på det köpeavtal som du som företag och konsument sluter med TrailerOnline.se - Retail Online Sweden AB, organisationsnummer 556623-7268, nedan kallat "TrailerOnline.se". För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen på samtliga köp på TrailerOnline.se. Vid köp på TrailerOnline.se godkänner du vår integritetspolicy för hantering av personuppgifter.

Priser och Avgifter

Alla priser på TrailerOnline.se anges exklusive moms & frakt om inget annat anges. Där delbetalning från Wasa Kredit för privatpersoner visas anges aktuellt månadsbelopp inklusive moms. Rätt till ändring av priser och specifikationer utan föregående meddelande förbehålles.

Upprättande av avtal om köp

All beställning av varor görs via TrailerOnline.se. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av TrailerOnline.se via e-post till den adress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Köpevillkor.

Leverans

Leverans sker till någon av Schenkers olika godsterminaler som finns utspridda över hela Sverige, fram till egen adress eller avhämtas direkt från lager. En del av våra släpvagnar kan enbart avhämtas från lager på grund av t.ex. för skrymmande mått eller andra skäl, för dessa modeller gäller avhämtning från aktuellt lager. På respektive modells produktsida anges vilka leveransalternativ som är tillgängliga. Fraktkostnaden varierar beroende på valt fabrikat och önskat leveranssätt (till valfri Schenker-terminal eller egen adress). Vid avhämtning från lager i Askersund (Tiki och Debon), Ersmark (3s Alutrailers) eller Västerås (Majava) utgår ingen fraktkostnad.

Vid leverans till valfri Schenker terminal kommer Schenker att avisera dig som kund via antingen SMS eller telefon när släpvagn ankommit terminal och är klar för avhämtning. Släpvagn måste därefter avhämtas inom 3 arbetsdagar från aviseringsdag (aviseringsdag = dag 1). Sker avhämtning senare kan eventuell lageravgift komma att debiteras av Schenker. Denna avgift kommer att faktureras dig som beställare.

OBS! Önskas leverans till egen adress måste du som kund själv kunna lasta av släpvagnen med gaffeltruck, chauffören har ingen möjlighet att lossa godset. Om ingen finns på plats eller möjlighet att lossa godset saknas vid leveranstillfället kommer släpvagnen att gå i retur och ny utkörningsavgift + eventuell förvaringskostnad kommer att faktureras beställaren med dess faktiska kostnad.

Leveranstider

Uppskattade leveranstid för varan anges på produktsidan. Finns varan i lager är normal leveranstid ca 1–4 arbetsdagar från det att vi har bekräftat och godkänt beställning via e-post. Beställningar som inkluderar aluminiumkåpor och kapell har en utökad leveranstid på ca 2-3 veckor då dessa byggs efter beställning. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Transportskador

Vid leverans av din beställning är det viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Skulle godset vara skadat gör du en skadeanmälan direkt på plats hos Schenker/Chauffören och kontaktar därefter vår kundservice på TrailerOnline.se för vidare handläggning.

Ångerrätt

Beställningar gjorda av företag på TrailerOnline.se är bindande, öppet köp eller bytesrätt gäller ej.

Privatkunder har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Denna ångerrätt gäller ej vid beställning av produkter med specialanpassning eller framtagna speciellt för kunds räkning (Paragraf 11:3 – Undantag från ångerrätten). Hos TrailerOnline.se gäller ingen ångerrätt på följande produkter:

  • Registrerade släpvagnar, och vid leverans fast monterade påbyggnader (kåpor och kapell) och tillbehör (t.ex. skruvtipp eller stödben).

Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i väsentligen oförändrat skick och inte omfattas av ovanstående undantagna produkter.

Reklamation och Garantier

Alla våra släpvagnar kommer med tillverkarens 1 års garanti mot fabrikationsfel. Vi följer konsumentköplagen vilket ger dig som privatkund 3 års reklamationsrätt. Vi står för alla kostnader om det är vi som är skyldiga till felet. Om du som konsument själv är skyldig står du själv för kostnaderna. Vid garantiärenden kontaktar du vår kundservice för att få hjälp med ditt ärende.

Retur

Kontakta alltid vår kundservice på TrailerOnline.se före eventuell retur för vidare instruktioner. Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan skall vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning.

Betalning

Hos TrailerOnline.se sker all betalning via faktura, leasing eller delbetalning.

  • Faktura
    Betalningsvillkor för företag och privatkunder är 10 dagar, fakturering sker i samband med att vagn är klar för leverans. Ingen faktureringsavgift, vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 24%. Äganderätten till beställda produkter övergår till kund först efter det att full betalning är TrailerOnline.se tillhanda.
  • Leasing (företag) i samarbete med Siemens Financial Avtalstider mellan 12 till 60 mån. Ingen första förhöjd hyra, 10% restvärde. Uppläggningsavgift 495 kr, aviavgift 75 kr.
  • Räntefri delbetalning (privatkunder) i samarbete med Wasa Kredit Avtalstid 12 eller 24 mån. Uppläggningsavgift 495 kr, aviavgift 45 kr. Lånet kan när som helst lösas helt eller delvis utan extra kostnad.

TrailerOnline.se förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning på sina kunder. Vid finansiering med leasing eller delbetalning kan även våra samarbetspartners Siemens Financial och Wasa Kredit komma att inhämta sådan upplysning.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför TrailerOnline.se kontroll, t.ex. vid ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser skall TrailerOnline.se förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har båda parter rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Produktinformation

Rätt till ändring av priser och specifikationer utan föregående meddelande förbehålles. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är TrailerOnline.se inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. Bilder kan ibland skilja sig ifrån verkligheten och skall ses som illustrationer som inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. En del bilder kan vara avbildade med extrautrustning monterad vilket ej ingår i grundpriset. Tekniska specifikationer skall ses som ungefärliga då dessa data kan skilja sig något mellan olika produktionstillfällen. Vid osäkerhet rekommenderar vi att kontakta vår kundservice innan man gör sin beställning.

Övrigt

TrailerOnline.se följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.